LIÊN MINH THÁNH TÂM TUYÊN HỨA với TÂN NHÓM TRUỞNG

CHÚC MỪNG ! CHÚC MỪNG ! Đoàn Liên Minh Thánh Tâm trong nghi thức chao cờ cho Nhóm Truởng trong nhiệm kỳ mới. Đoàn cũng kêu gọi các gia trưởng gia nhập vào đoàn để ơn Thiên Chúa được tới nhiều hơn trong các gia đình.

Comments are closed.