VIDEOS THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2019 ~Cao điểm Ngày Đại Lễ

Video chiếu 1:37:20 giờ

20 April 2019 ~ Chúc Mừng ! Chúc Mừng Tám Anh Chi Em Tân Tòng đuợc Thánh Tẩy trong Chúa Kitô Phục Sinh tại CĐ Anaheim St Boniface.

Xin bấm LINK duới đây để coi hình ảnh chi tiết ngày Đại Lễ 

https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157691087886193

Comments are closed.