HALLELUJAH ĐẠI LỄ THÁNH TẨY trong CHÚA KITÔ PHỤC SINH

20 April 2019 ~ Chúc Mừng ! Chúc Mừng Tám Anh Chi Em Tân Tòng nhận Chúa là Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của cuộc đời mình tại CĐ Anaheim St Boniface.

Các Anh Chị Em bắt đầu trong ngày bằng nghi thức Ephata ~ Hãy Mở Ra. Trước khi nhận lãnh Bi Tích Thánh Tẩy, các Anh Chị Em đã lắng đọng tâm linh qua những ngày Tĩnh Tâm Nghiệm Xét cho đến Tuần Thánh. Anh Chị Em đã đuợc chuẩn bị và vững lòng buớc đi trong hành trình Đức Tin trong gần 9 tháng học hỏi giáo lý Công Giáo.Ngày hôm nay các Anh Chị Em Cùng với trên 1,000 Tân Tòng tại GP Orange trở thành con cái của Thiên Chúa, và lãnh nhận Nước Trời làm gia nghiệp trong đời sống Đức Tin. Khắp nơi trên nước Hoa Kỳ trong tuần Lễ Phục Sinh, có trên 37,000 nguời Công Giáo Tân Tòng lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và gia nhập cộng đoàn Công Giáo hoàn vũ.

Cảm tạ Thiên Chúa. Cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các Anh Chị Em, và tất cả Tân Tòng khắp nơi trên thế giới vững Tin trên con đuờng mới sống trong ơn nghĩa của Thiên Chúa.

Xin bấm LINK duới đây để coi hình ảnh chi tiết ngày Đại Lễ https://www.flickr.com/photos/126683809@N07/albums/72157691087886193

Comments are closed.