THÁNH LỄ SAI ĐI GIÁO LÝ NIÊN HỌC 2018-19

Sept 15, 2018:  Thánh Lễ Sai Đi cho các Thầy Cô và Trợ Giáo của Chương Trình Giáo Lý tại CĐ Anaheim vào cuối tuần tháng Chín, ngày 15.

Trong nghi thức Thánh Lễ Sai đi các Giảng Viên và TA's đuợc Thiên Chúa chúc lành cho từng cá nhân cũng như chuơng trình học để chuẩn bị năm học mới bắt đầu nhập học vào tuần tới, cùng với các chương trình Việt Ngữ, TNTT vào ngày 22 tháng Chín.

Xin cầu nguyện cho những buớc chân đi vào đuờng đời reo giắc Tin Mừng, và mang Đức Tin vào giữa chốn dân gian.  

"..anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền trí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào các công việc của Chúa,

vì biết rằng trong Chúa, sự khó nhọc của  anh em sẹ không trở nên vô ích."

1 Cor 15:58

Comments are closed.