GIÁO LÝ NGUỜI LỚN RCIA MÃN KHÓA 2018

CHÚC MỪNG !  XIN CHÚC MỪNG các anh chị em Tân Tòng Khóa 2017-2018 !!!

Hành trình Đức Tin của các anh chị em đã đến, nay các anh chi em sẽ ra đi và sống Đạo theo như Phúc Âm Tin Mừng, và cộng đoàn luôn cầu nguyện cho đời sống mới trong Đức Tin Công Giáo.

Xin coi thêm hình và bấm vào đây.  Please open this Link for more pictures

Comments are closed.