CĐ ANAHEIM THAM DỰ THÁNH LINH KHÓA 25, June 2017

CĐ Anaheim tham dự khóa Thánh Linh thứ 25, tổ chức hằng năm tại Trung Tâm Công Giáo cùng với 15 nhóm từ những giáo xứ Viet Nam tại GP Orange.

Khóa 25 năm nay kỷ niệm trong ý nghĩa 50 năm Canh Tân Đặc Sủng toàn thế giới bắt đầu từ biến cố Thánh Thần Chúa thể hiện tại Duquesne University, trải qua 25 năm tại Orange County, và 100 năm Fatima Đức Mẹ hiện ra mặc khải các biến cố trên thế giới.
Chủ đề Khóa 25:
"Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ." Matthew 28:19

Trong khóa LM Quản Nhiệm Trịnh Ngọc Danh chia sẻ bài huấn đức "CHỨNG NHÂN RAO MỪNG NƯỚC TRỜI" cho trên 300 người tham dự khóa.

Xin coi hình ảnh Khóa 25 bằng cách bấm vào đây

Bài giảng "CHỨNG NHÂN RAO MỪNG NƯỚC TRỜI", LM TRỊNH NGỌC DANH

Comments are closed.