THÁNG HOA CỦA MẸ, MAY 2017

Năm nay Giáo Hội đánh dấu 100 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. 

Cộng đoàn dân Chúa dâng hoa và cung nghinh Mẹ qua nghi thức Đội Mão Chiều Thiên trong Tháng Hoa của Mẹ.

Mẹ đầy ơn phúc xin cầu cho chúng con, cộng đoàn, cộng đồng, nước Hoa Kỳ này, và đất nước Việt Nam.

Coi hình lớn hơn bằng cách bấm vào những hình dưới đây. 

 

Comments are closed.