“VUI MỪNG LÊN” và “VUI CA LÊN NÀO”

"HÃY VUI MỪNG LÊN" và "VUI CA LÊN NÀO" MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2016.

CHÚA NHẬT THỨ BA và THỨ TƯ CỦA MÙA VỌNG ĐÃ ĐẾN.  Ta hãy thắp ngọn nến đề chuẩn bị đón Chúa ngự đến trong lòng con, trong gia đình con, trong muôn dân,  trong Giáo Hội.

XIN BẤM LÊN HÌNH VÀ LẮNG NGHE TIẾNG HÁT

@Iphone7, SN

Comments are closed.