Giáng Sinh đến với CĐ Anaheim 2015 GLORIA EXCELSIS DEO!

Giáng Sinh đến với CĐ Anaheim 2015 GLORIA EXCELSIS DEO!

IMG_4199

[Xem thêm photo]

Thiên Chúa Đã Đến trong Đêm Mùa Đông tại CĐ Anaheim 2015. Theo như Tiên Tri Isaiah 9:6-7 Vì một trẻ đã sinh ra cho ta, một con trai được ban xuống cho ta; vai Ngài đỡ lấy quyền bính và thiên hạ hô tước hiệu Ngài: Mưu Sư sự lạ, Thần anh dũng, Cha đời đời, Vua bình an, quyền bính bao la, bình an vô tận trên ngai Ðavít, trên nước của ông, cho nước được vững bền kiên cố, nhờ công minh đức nghĩa, từ nay và cho đến muôn đời. IMG_4065

IMG_4255

Phúc Âm Mùa Giáng Sinh do TNTT, 2015

Thánh Ca Noel 2015 Ca đoàn Hương Việt trong 3 bà Thánh Ca, thật xuất xắc. IMG_4062

 

Trời Cao

 

Ave Maria Mẫu Tâm

 

Say Noel

Comments are closed.