Tập Nhạc: “Chúa Thánh Linh” (Tháng Năm, 2015)

 

 

ChuaThanhLinhNhuGioMat-02 
 
 
Chúa Thánh Linh
Lm Hải Đăng
 

do Ca Đoàn Hương Việt Cộng Đoàn Anaheim trình bày

 

 

 

References:

  1. Stormy Image retrieved from http://ica.mxl.uabc.mx/images/35826-stormy.jpg

Comments are closed.