Tập Nhạc: “Tiến Dâng Cha” (05/2014)

GUWG-Cross-Sunset

 

"Tiến Dâng Cha" (LM- Thành Tâm)

 

1. Giờ hồn con cất tiếng ngợi ca, vì lòng Cha bao la đại hải,

sáng hơn sao rực rỡ hơn trăng, chẳng khi nào mờ phai.

Một tình thương tha thứ đầy vơi, Ngài vì yêu hy sinh thập giá,

sống cho ta và chết cho ta, để chứng minh cho đời.

CometISON

ÐK: Con xin dâng tiến Cha những câu ca tri ân chân thành,

và dâng tiến Cha hồn xác con cùng các quan năng.

Con xin dâng tiến Cha những lỗi lầm đường đời con đa mang,

xin tiến dâng Cha chí nhân, lòng tràn niềm vui mến thương.

Appreciating-my-Emotions-e1309193251839

2. Này hồn con thao thức triền miên, vì đời con biết lấy chi tiến ?

Tiến dâng Cha một chút ân tình đã vỡ tan nhiều phen.

Nguyện lòng Cha xin khấng nhận cho. Hiệp cùng Con Cha trên thập giá,

lễ hôm nay hiệp lễ hôm xưa, còn có chi đâu nhiều.

BrokenGlass

3. Trọn đời con cất tiếng nguyện xin,

ngợi mừng Cha quang vinh ngời sáng.

Chốn thiên cung hiệp cõi dương gian tán dương Cha ngày đêm,

lòng từ bi Cha đáng tụng ca.

Từ ngàn xưa cho đến ngày cuối,

chúc nơi nơi nhận biết Danh Cha để kính yêu muôn đời.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reference:

1) The Cross at the Sunset image retrieved from http://getupwithgod.com/wp-content/uploads/GUWG-Cross-Sunset.gif.

2) Comet ISON image retrieved from http://www.thesciencenews.info/2013/11/here-comes-comet-that-will-dazzle-moon.html

3) Appreciation My Emotion image retrieved from http://www.thehappinessgroup.com/wp-content/uploads/2011/06/Appreciating-my-Emotions-e1309193251839.jpg

4) Broken Glass image retrieved from http://images-2.domain.com.au/2011/05/26/2386953/brokenGlass_729-420×0.jpg

5) A Glimpse of Heavenly Worship image retrieved from http://tissy-godlives.blogspot.com/2012/07/a-glimpse-of-heavenly-worship.html

 

 

Comments are closed.