CĐ St Boniface tham dự Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Christ Cathedral

April 17, 2014

VHP_7042 Top

CĐ dân Chúa tại St Boniface cùng với tất cả giáo phận tham dự sốt sắng ngày Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót, LCTX, năm nay tổ chức ngoài trời lần đầu tiên tại NT Chính Tòa Chúa Kito, Christ Cathedral (Crystal Cathedral cũ của Dr. Robert Schuller).  Con số vượt trên 6,000 người tham dự tại địa điểm mới đây, so với trên 1,000 mồi năm tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo vào những năm qua. Trong cùng ngày cũng có gần 5,000 giáo dân tham dự tại Vận dộng Trường Pyramid tại Cal State Long Beach ai GP Los Angeles.  Tồng số trên 11,000 giáo dân Việt Nam tại hai nơi, địa điểm không cách nhau xa.  Ngày Đại Hội bắt đấu từ 9g sáng và kết thúc quá 5g chiều với chương trình ngày lễ thật sống động, và xúc tích.  Cũng trong ngày này Thánh Triều Rome đang cử hành Đại Lễ Phong Thánh của hai vị ĐGH Gioan Phaolo II and Gioan XXIII, các Linh Mục tại GP Orange cũng tham dự Đại Lễ LTXC thật long trọng.

Chủ tế ngày Đại Lễ do ĐGM Tod Brown tới với cộng đoàn dân Chúa trong ngày Thánh Lễ, Ngài ngồi trong chiếc ghế ngồi cũng do ĐGH Gioan Phaolo II xử dụng trong ĐH Giới Trẻ tại Denver, Colorado, vào năm 1993.  Giáo dân tại Gx St Boniface cũng đóng góp những giọng ca đặc sắc trong phần văn nghệ trong bưổi trưa cho ngày Đại Hội.

 

 [aio_button align=”center” animation=”flash” color=”orange” size=”small” icon=”camera” text=”Xem Photo” relationship=”dofollow” url=”https://plus.google.com/photos/112044363251281752600/albums/6014168187486524353″]

collage Bottom

Comments are closed.