Hội trợ Giáo Xứ vào Mùa Xuân, April 25, 26,27

Hội trợ 3 ngày dành cho giáo xứ hằng năm ngay sau tuần lễ Phục Sinh do tất cả sắc dân trong giáo xứ và mọi người sống gần nơi xứ đạo nơi đây.  Hình ảnh ghi nhận vũ điệu đặc thù cùa nến văn minh Inca thuộc Nam Mỹ, nơi Đức Mẹ Guadalupe hiện ra tại Tepeyac, 1531, gần Mexico City; sau đó các thổ dân và Mexico trở thành đa số người Công Giáo trong vòng 100 năm sau đó.  Hôi trợ cũng gây quỹ hàng năm để chi phí các dự định thiết kế trong giáo xứ, và cộng đồng dân Chúa có dịp chung vui, thăm viếng các sinh hoạt đặc thù của từng sắc thái dân tộc ngay tại đây của Giáo Hội Cộng Giáo hoàn vũ, thể hiện qua những hình ảnh sinh hoạt của nhiều sắc dân trong giáo xứ St Boniface tại Anaheim.

IMG_0429_Reduced

[Xem Photo]

Comments are closed.