Ngày Tựu Trường Niên Khóa 2013-14

Ngày Tựu Trường Niên Khóa 2013-14 trong Thánh lễ Sai Đi

  14 Sept 2013

Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành cộng đoàn chân thành gửi lời chào mừng đến Sr Teresa Đào Thu hồng, thầy Trần Khuyến, trưởng Nguyễn Hoài Long, các em Phụ Tá, và tất cả các em học sinh của ba chương trinh Giáo Lý, Việt Ngữ và Đoàn TNTT trong ngày khai giảng thứ Bảy 14 tháng 9, 2013.
Xin Thiên Chúa và qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mông Triệu ban cho Sr Thu Hồng, các thầy cô, các Huynh Trưởng, các em Phụ Tá và tất cả các em học sinh một năm mới vui vẻ, an lành và gặt hái đdược nhiều thành quả tốt đẹp trong niên khóa 2013-14.

P1110007

THT_2435 FEATURE

Comments are closed.