Chúa Nhật IV MC-Năm B

           Lời Nguyện Tín Hữu

 

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, sống tinh thần mùa Chay giúp chúng ta cảm nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính Thiên Chúa đã ban Con Một để những ai tin vào Con của Người thì sẽ được sống đời đời. Trong tâm tình cảm tạ ngợi khen, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sỹ nam nữ, là những người đã hiến thân phục vụ dân Chúa luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các Ngài nhiệt thành loan báo Tin Mừng, hầu làm cho nhiều người tin vào Đức Kitô là Đấng Cứu Độ.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai còn đang sống trong lầm lạc tội lỗi , được nhận ra lòng nhân từ bao dung của Chúa, mà thực lòng ăn năn hoán cải trở về với Chúa trong mùa Chay Thánh này qua cầu nguyện, ăn chay, hy sinh và đến với Bí Tích Hòa giải.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con trong mùa Chay Thánh này, biết quyết tâm hoán cải trở về với Chúa, biết dùng thời giờ và những ân huệ Chúa ban để cầu nguyện, hy sinh, và thực hành đức ái trong đời sống hằng ngày.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

Đặc biệt xin Chúa nâng đỡ ủi an những anh chị em đang đau yêu bệnh tật trong cộng đoàn, được Chúa chữa lành bệnh tật và được sống trong sự quan phòng che chở của Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu xin mà làm cho Màu Nhiệm Thập Giá của Chúa Kitô trở nên ánh sáng chiếu soi các tâm hồn, hầu giúp chúng con biết đem nguồn ơn Cứu Độ đến cho những ai đang lầm đường lạc lối, để họ quay trở về với Chúa , Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.