Chúa Nhật I MV- Năm A

Chủ Tế: Giáo hội là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin hôm nay:

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh và mọi thành phần dân Chúa luôn biết sống là chứng nhân của tin mừng nước Trời và làm cho ngiều người nhận biết Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Hôm nay mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa cho hạt giống đức tin mà các Cha Ông chúng con đã lấy chính mạng sống mình mà gieo trồng được sinh nhiều hoa trái tốt đẹp trong đời sống con dân Việt Nam.

 ……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con biết hướng lòng về ngày Chúa quang lâm bằng đời sống thánh thiện, tránh xa những cám dỗ tội lỗi. Canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm để làm cho nhiều người tin nhận Chúa là Thiên Chúa cứu độ

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, cảm tạ Chúa đã đến trần gian để ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin nâng đỡ chúng con trong mọi hoàn cảnh của chúng con có lòng cậy trông hy vọng vào sự quang lâm của Ngài trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin Đức Kitô là Chúa chúng con.

Comments are closed.