Chúa Nhật XXXIII TN-Năm C

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, kiên nhẫn chịu đựng giữa những gian nan thử thách trong tinh thần tin tưởng, phó thác vào Chúa quan phòng, là những việc mà mỗi Kitô Hữu phải ghi nhớ và thực hiện trong đời sống hằng ngày. Luôn vững tin vào Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

  1. Xin Chúa thánh hóa và gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxico, các Giám Mục, Linh Mục, luôn trung kiên phó thác cậy trông vào Chúa, để giữa những khó khăn thử thách khi thi hành sứ vụ, các Ngài luôn kiên nhẫn chịu đựng vì phần rỗi các linh hồn.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho những anh chị em đang trong tiến trình tìm hiểu và đón nhận Tin Mừng Nước Trời – đặc biệt cho anh chị em đang tham dự tiến trình nhập đạo trong cộng đoàn – được lòng mến mộ và chuyên cần học hỏi về Đạo Thánh Chúa , và được trở thành con cái Chúa.

……...Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn trung thành với đức tin mà Chúa đã thương ban, để giữa những gian nan thử thách trong dời sống thường ngày, chúng con biết phó thác vững tin vào Chúa là Cha từ bi nhân hậu hằng cứu giúp chúng con.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và cac linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương, giữa những gian nan thử thách cuộc đời, xin thương nâng đỡ chúng con, xin gia tăng đức tin nơi chúng con, để chúng con được trung thành theo Chúa cho đến trọn đời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.