Chúa Nhật XXV TN-Năm C

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương ban cho con người của cải tài năng như phương tiện để đạt tới hạnh phúc Nứớc Trời. Chúng ta cùng cảm tạ và cầu xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng những ân huệ Chúa đã thương ban, để được sống xứng đáng làm con Chúa.

 

  1. Xin cho các viên chức chính quyền, các chủ doanh nghiệp, và tất cả những ai có thẩm quyền đối với người khác: có được tấm lòng biến đổi theo gương Đức Kitô, để tìm cách nâng cao cuộc sống của tha nhân, trong tinh thần đoàn kết và yêu thương phục vụ

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Xin cho các công dân California có thể hiểu rõ hơn về dự luật số1, được soi sáng để bỏ phiếu theo lương tâm ngay lành, và được tăng thêm sức mạnh để cho thế giới thấy rằng : là những con cái của sự sáng, chúng ta không sợ hãi dẫn đưa tha nhân đứng lên bảo vệ quyền sống của con người.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các em các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể bắt đầu một năm học mới. Xin Thánh Thần Chúa soi sáng hướng dẫn, ban nhiều sức khỏe, sự hiểu biết và siêng năng học hỏi, giúp các em được trở nên những người con ngoan của Chúa và của gia đình. Xin Chúa cũng ban cho các giảng viên, các thầy cô các lớp giáo lý, việt ngữ, các Huynh Trưởng Thiến Nhi, được ơn khôn ngoan, nhiều sức khỏe, lòng nhiệt thành sẵn sàng hy sinh phục vụ con em trong cộng đoàn.

…….Chúng ta cầu xin Chúa,

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa tài năng và của cải là của Chúa ban. Xin cho chúng con biết quản lý tốt những ân huệ Chúa đã thương ban, biết quảng đại dấn thân phục vụ, thực hành đức ái với mọi người trong tình tương thân tương ái. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Comments are closed.