Chúa Nhật XVIII TN-Năm C

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến,  Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy biết khôn ngoan dùng của cải ở đời này mà làm giầu trước mặt Thiên Chúa, và tích trữ được kho tàng vô giá trên Trời. Với ước vọng được hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

  1. Xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô, các vị Chủ Chăn và mọi thành phần dân Chúa, được vượt thắng mọi cám dỗ danh lợi vật chất,  để hết lòng phục vụ đoàn chiên trong yêu thương  và lòng quảng đại bác ái.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho các Kito Hữu được lòng nhiệt thành yêu mến sống đạo Chúa giữa thời đại hôm nay, biết khôn ngoan sử dụng của cải mà Chúa đã thương ban để sống  cho đẹp ý Chúa, và nhất là để đạt được sự sống đời đời mai sau.

……..Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1.  Xin Chúa cho mọi người trong công đoàn giáo xứ chúng con khi làm việc vất vả để lo cho cuộc sống hằng ngày, biết sử dụng tiền của một cách hợp lý theo Thánh Ý Chúa, để mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống hôm nay, và phần rỗi linh hồn trong ngày sau hết.

 

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Cách riêng cho linh hồn bà Cêcilia Đặng Thị Bích Thu mà chúng con tiễn đưa ngày hôm qua.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Chúa, Chúa chính là hạnh phúc đích thực và là gia nghiệp chúng con, xin cho chúng con biết dùng của cải Chúa đã thương ban ở đời này để sống đẹp lòng Chúa, và nhất là ngày sau dược Chúa ban thưởng vinh quang Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.