Chúa Nhật XVII TN-Năm C

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp và đẹp lòng Chúa. Trong tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa, chúng ta dâng lời nguyên xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các Mục Tử trong Hội Thánh  được sống theo tinh thần lời kinh Chúa đã dạy, để các Ngài luôn nhiệt thành khôn ngoan dẫn dắt đoàn chiên Chúa, bằng đời sống cầu nguyện và gương sáng đức tin.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Xin Chúa cho các Kitô Hữu – nhất là các bạn trẻ – được ý thức rằng: nhờ lời cầu nguyện, họ sẽ được Chúa giúp sức vượt qua những cám dỗ, những khó khăn bế tắc, và sẽ tìm được niềm vui, sự bình an, và nguồn sức sống đức tin mạnh mẽ trong đời sống.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ cho nhau sự chân tình yêu thương, biết phó thác cậy trông vào Chúa khi an vui, cũng như khi gặp gian nan thử thách trong cuộc sống.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Cách riêng cho linh hồn Ông  Phêrô Trần Long và Bà Maria Trần Thị Kim Hiện   mới đượcc Chúa gọi về trong tuần qua.

,,,,,,,,Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện để được tôn vinh kết hợp mật thiết với Cha trên Trời. Xin giúp chúng con biết cầu nguyện trong tin tưởng và phó thác, để mọi sự đều được làm sáng Danh Cha, và vâng theo Thánh Ý Cha trên trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.