Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương Chúa Kitô đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và ban chính Mình Máu Thánh Người làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Với lòng tôn thờ yêu mến và tạ ơn, chúng ta cùng thành tâm dâng lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, để mỗi khi dâng Bánh và Chén Cứu Độ mỗi ngày, các Ngài được trở nên dấu chứng tình thương và ơn Cứu Độ của Chúa cho toàn thế giới.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Các Kitô Hữu biết siêng năng tìm đến và lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Thánh Thể Chúa thông ban sự sống đời đời.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Xin Cho các bạn trẻ, nhất là các em Thiếu Nhi Thánh Thể, luôn biết tôn thờ yêu mến, và năng sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, cố gắng trở nên những người con ngoan của Chúa và của gia đình.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Mừng ngày kỷ niệm 10 năm Cha Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục. Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên Cha mỗi ngày. Xin Chúa gìn giữ Cha được an vui khỏe mạnh, và luôn có Chúa đồng hành với Cha trong sứ vụ phục vụ dân Chúa và Giáo Hội.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Mừng ngày Từ Phụ, chúng con xin dâng lên Chúa các người Cha, xin Chúa chúc lành và gìn giữ trong ơn nghĩa Chúa. Xin Chúa cho các người Cha được an vui khỏe mạnh, sống đạo đức thánh thiện, để trở nên những người Cha gương mẫu cho con cái, và được sống trong sự quan phòng che chở của Chúa.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Chúng ta cầu nguyện theo nhữ ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã biểu lộ tình yêu tột cùng của Chúa khi ban chính Mình  Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng con . Xin cho chúng con biết tôn thờ yêu mến và luôn sốt sắng lãnh nhận của ăn linh hồn Chúa ban mỗi ngày, để được sống trong Chúa và với Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Comments are closed.