CĐ Anaheim tham dự Canh tân Đặc Sủng Khóa 21

CĐ Anaheim tham dự Canh tân Đặc Sủng Khóa 21

tại TTCG, 28-30 June 2013

        CTĐS Anaheim tham dự Khóa 21 tại Trung Tâm Công Giáo trong 3 ngày cuối tuần với 450 người tham dự từ khắp nơi tới từ trong ngoài Cali, và từ Việt Nam.  Năm nay với chủ đề "Sống Đức Tin, Đi Trong Sự Thật" của năm Đức Tin; trong đó có 6 diễn giảng và những đề tài thảo luận cho mọi người tham dự thật sung túc cho khóa, và Thánh Thần Chúa đã tác động và đổ nhiều hồng ân cho nhiều người.  Trong Thánh Lễ Bài Sai do ĐGM Mai Thanh Lương chủ tế, Ngài chia sẻ những điểm quan trọng của Ơn Thánh Linh, và đặc biệt trong Lá Thư Mục Vụ sau đó trong tờ Hiệp Thông trong tuấn.

        Nhóm CTĐS Anaheim cũng chuẩn bi tham dự Đại Hội CTĐS Toàn Quốc hàng năm SCRC trong ngày Lễ Lao Động, 30-1 Tháng 9, trong chủ đề "Take Courage, Have Faith" tại Anaheim Convention Center với 12,000 đến tử toàn quốc khắp nơi, với 40 để tài va` trên 30 diễn giảng trong 3 ngảy Đại Hội, qua mạng www.SCRC.org.

DSC_0011 Anaheim

Comments are closed.