Chúa Nhật XXXIV TN-Năm B

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, hôm nay cúng với toàn thể Hội Thánh chúng ta dâng lời chúc tụng tôn vinh Chúa Kitõ là Vua vũ trụ, Vua của hòa bình, Vua của yêu thương và hiệp nhất. Chúng ta cùng ngợi khen cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh. Xin cho các Ngài luôn noi gương Chúa Kitô là Vua nhân ái, bằng đời sống thánh thiện, yêu thương trong phục vụ, để làm chứng nhân cho tỉnh yêu thương của Chúa giữa trần gian.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Mừng lễ Chúa Kitô Vua quan thầy của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa là Vua, thánh hóa và hướng dẫn các đoàn viên, luôn biết noi gương Vua Giêsu nhân lành, được trở nên những gia trưởng gương mẫu trong gia đình, đồng thời cũng là những tông đồ nhiệt thành loan truyền tình yêu và lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa Kitô là Vua của lòng từ bi nhân hậu, thương nhìn đến mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin cho chúng con đươc thắp lên ánh sáng của lòng bái ái yêu thương, của bao dung tha thứ và cảm thông, để chúng con xây dựng Nước Chúa giữa trần gian.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý. Và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua nhân ái, là cội nguồn phát sinh mọi điều tốt lành thánh thiện. Xin giúp chúng con khi tôn vinh vương quyền của Chúa, cũng biết noi gương Chúa mà sống yêu thương bác ái với mọi người, và làm cho nhiều người cũng biết quy phục Vương Quyền Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời,

Comments are closed.