Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, St. Columban, GP. Orange CA

Xin click vào link dưới đây để xem thêm

https://photos.app.goo.gl/NtSkrwFNjwfpmMDaA

Hình từ chụp từ William Nguyen, Phóng Viên Vietcatholic

Comments are closed.