Chúa Nhật XXXIII TN-Năm B

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

                                   

Chủ Tế:  Anh Chị em thân mến, cuối năm phụng vụ, Hội Thánh nhắc nhở chúng ta ngày Chúa sẽ đến lần thứ hai, để cứu thoát và đem những người đươc cứu độ vào hưởng hạnh phúc Nước Trới. Trong tâm tình cảm tạ cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

 

  1. Chúa đã đặt Giáo Hội làm dấu chỉ và tiếp tục sứ mạng Cứu Chuộc của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn hiệp nhất với nhau, để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong an bình yêu thương tha thứ.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Trời đất và thế giới này sẽ qua đi như lời Chúa phán, chúng ta cầu xin cho các Kitô Hữu, luôn ý thức sống xứng đáng ơn gọi được làm con Chúa, luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để sẵn sàng đón chờ Chúa đến.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin cho mọi người trong cộng đòan giáo xứ chúng con, luôn biết tin tưởng và hy vọng vào ơn Cứu Độ của Chúa, biết làm chứng cho sự thật và chân lý, và tìm được sự ủi an hy vọng, trong khi chờ đợi Chúa đến lần thứ hai.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, Và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay. Cách riêng cho linh hồn Ông Giuse Tống Bính mà cộng đoàn tiễn đưa trong tuần qua.

……..Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con không biết ngày giờ nào Chúa sẽ trở lại. Xin cho mỗi người chúng con luôn tỉnh thức đón chờ Chúa đến, qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Comments are closed.