Chúa Nhật XXVI TN-Năm B

Chủ Tế: Anh Chị em thân mến, Thiên Chúa đầy lòng yêu thương muốn mọi người được lãnh nhận dồi dào ơn lành của Chúa, và biết chia sẻ những ân huệ mà Chúa đã thương ban với mọi người. Trong tâm tình cảm tạ cậy trông vào lòng nhân từ yêu thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các Ngài chu toàn sứ mạng Chúa trao, là rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho toàn thế giới.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu có lòng bao dung độ lượng, vượt qua các ngăn cách chia rẽ, chân thành cộng tác với các tâm hồn thành tâm thiện chí, để xây dựng một xã hội an vui đầy yêu thương hạnh phúc.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Trong ngày khai giảng các lớp Giáo Lý, Việt ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể của cộng đoàn. Xin Chúa thương gìn giữ và ban nhiều sức khỏe, trí hiểu biết , siêng năng học hỏi, để các em được thêm lòng yêu mến Chúa, và được trở nên những người con ngoan của Chúa và gia đình.

……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con biết thực hành Lời Chúa dạy, cố gắng vượt qua những thành kiến đố kị ganh ghét, sống chia sẻ hòa thuận và trách nhiệm với nhau, để cộng đoàn được trở nên dấu chỉ hợp nhất và yêu thương.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ mà cộng đoàn xin hôm nay: Lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn đươc xin cầu nguyện hôm nay.

…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

Chủ Tế:  Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải sống bác ái yêu thương với anh em. Xin thánh hóa và ban muôn ơn lành hồn xác trên chúng con, giúp chúng con trung thành phục sự Chúa và rộng lòng chia sẻ với mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.