CHÚA NHẬT TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C – CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Thánh Thần hiện xuống

Chúa Nhật 19 tháng 05-2013

Lễ Vọng

BÀI ĐỌC I: St 11, 1-9

"Ta hãy xuống coi, và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn".

 

Trích sách Sáng Thế.

Lúc bấy giờ toàn thể lãnh thổ có một tiếng nói duy nhất và một ngôn ngữ như nhau. Khi con cháu ông Noe từ phương đông tiến đi, họ đã gặp một cánh đồng tại đất Sinêar và họ cư ngụ ở đó. Những người này nói với nhau rằng: "Nào, bây giờ chúng ta đi làm gạch và đốt lửa để nung". Và họ dùng gạch thay thế cho đá và nhựa thay thế cho xi măng. Họ còn nói: "Nào, bây giờ chúng ta hãy xây một thành với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời. Và chúng ta hãy tạo cho ta một tên tuổi, để chúng ta khỏi bị tản lạc ra khắp mặt địa cầu".

Chúa ngự xuống để quan sát thành trì với cây tháp mà con cái loài người đang xây. Và Chúa phán: "Này coi, chúng nó hợp thành một dân tộc duy nhất, và kia là điều chúng đã khởi công. Giờ đây không có gì ngăn cản chúng thi hành điều chúng đã dự tính. Ta hãy xuống coi, và tại đó Ta làm cho ngôn ngữ chúng lộn xộn, để người này không còn hiểu tiếng nói của người kia". Và Chúa đã làm cho họ tản mát xa chỗ đó để tràn ra khắp mặt địa cầu. Họ đã thôi việc xây dựng thành trì. Bởi thế, người ta đã gọi chỗ đó là "Babel", vì chính tại chỗ đó, Chúa làm cho ngôn ngữ của toàn thể lãnh thổ hoá ra lộn xộn. Và cũng tại đó, Chúa đã làm cho người ta tản mát ra khắp mặt địa cầu.  Đó là lời Chúa.

 

2. Hoặc: Xh 19, 3-8a. 16-20b

"Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: "Ngươi hãy nói với nhà Giacóp, và thông báo cho con cái Israel thế này: 'Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai-cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng, và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Đối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh'. Đó là những lời ngươi sẽ nói lại với con cái Israel".

Môsê trở xuống triệu tập các trưởng lão trong dân và trình bày cho họ mọi điều Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân đồng thanh đáp: "Mọi điều Thiên Chúa dạy, chúng tôi xin thi hành".

Qua ngày thứ ba, trời vừa sáng, có sấm vang chớp sáng loè và mây dày đặc che phủ ngọn núi và tiếng tù và rền vang. Toàn dân trong trại kinh hãi. Môsê đưa dân ra khỏi trại để gặp Chúa, họ đứng dưới chân núi. Khắp núi Sinai bốc khói, vì Chúa ngự xuống đó trong ngọn lửa; khói bốc lên như bởi lò lửa và cả núi rung chuyển dữ dội. Tiếng tù và càng rúc mạnh. Môsê nói và Thiên Chúa đáp lại trong tiếng sấm. Chúa ngự xuống trên đỉnh núi Sinai, Người gọi Môsê lên đỉnh núi.  Đó là lời Chúa.

3.  Hoặc: Ed 37, 1-14

"Hỡi các bộ xương khô, hãy nghe lời Chúa.
Ta sẽ dẫn các ngươi ra khỏi mồ, và dẫn dắt các ngươi vào nhà Israel".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày ấy, tay Chúa đặt trên tôi, và dẫn tôi đi trong thần trí của Chúa: Người để tôi giữa cánh đồng đầy hài cốt; Người đem tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy, có rất nhiều bộ xương khô nằm la liệt trên cánh đồng. Và Chúa phán cùng tôi rằng: "Hỡi con người, ngươi nghĩ các xương này sẽ có thể được sống chăng?" Tôi thưa: "Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã biết". Người liền phán cùng tôi: "Ngươi hãy nói tiên tri về các bộ xương này, và bảo chúng rằng: Hỡi các bộ xương khô, hãy nghe lời Chúa". Chúa là Thiên Chúa phán cùng các bộ xương như thế này: "Đây Ta sẽ khiến hồn nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc ra trên các ngươi, và cho da bọc các ngươi: Ta sẽ ban hồn cho các ngươi, các ngươi sẽ được sống và biết rằng Ta là Chúa". Tôi đã nói tiên tri như Chúa đã truyền cho tôi.

Đang lúc tôi nói tiên tri, thì có tiếng ồn ào, và tôi thấy chuyển động: các bộ xương họp lại với nhau, xương ăn khớp với nhau. Tôi quan sát, và này đây, gân và thịt mọc trên các bộ xương: có da bọc lại, nhưng chưa có hồn. Và Chúa phán cùng tôi rằng: "Ngươi hãy nói tiên tri về hồn, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo hồn rằng: 'Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Hỡi hồn, hãy từ bốn phương tiến đến', và thổi hơi trên những kẻ bị giết này, để chúng sống lại". Tôi đã nói tiên tri như Chúa đã truyền cho tôi. Hồn liền nhập vào chúng và chúng được sống. Chúng đứng thẳng lên làm thành một đạo quân cực kỳ đông đảo. Và Chúa phán cùng tôi rằng: "Hỡi con người, các bộ xương này là toàn thể nhà Israel. Chúng nói rằng: 'Xương chúng tôi đã khô đét, chúng tôi mất hết hy vọng, chúng tôi đã bị tiêu diệt'. Bởi đó, ngươi hãy nói tiên tri cho chúng rằng: 'Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở các cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ, và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ; Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống; Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã thi hành'".  Đó là lời Chúa.

4. Hoặc: Ge 3, 1-5

"Ta sẽ đổ Thần trí của Ta trên mọi xác phàm".

Trích sách Tiên tri Giôel.

Chúa phán: "Ta sẽ đổ Thần trí của Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Người già được báo mộng; thanh niên thấy thị kiến. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí của Ta trên tôi nam tớ nữ. Ở dưới đất cũng như trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá thành máu, trước khi Ngày của Chúa xuất hiện, Ngày vĩ đại, kinh hoàng. Bấy giờ hết những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được ơn cứu độ, vì trên núi Sion và tại Giêrusalem sẽ có những người được thoát nạn như lời Chúa đã phán. Và sẽ có những người được Chúa kêu gọi trong số những kẻ sống sót". Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 103, 1-2a. 24 và 25c. 27-28. 29bc-30
Đáp:     Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc:   Alleluia.

1)  Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa! Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác.   – Đáp.

2)  Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài: kìa biển khơi mênh mông bát ngát, những vật tý hon sống chung cùng loài to lớn.   – Đáp.

3)  Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh. Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo.   – Đáp.

4)  Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.   – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II:  Rm 8, 22-27

"Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay, mọi tạo vật đang rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử, và cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ. Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy vọng nữa. Vì ai đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa? Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi.

Đàng khác, cũng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Đấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa.   Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM:  Ga 7, 37-39

"Phát sinh nước hằng sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: "Ai khát hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông". Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy, bởi chưng Thánh Thần chưa được ban xuống, vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.   Đó là lời Chúa.

 

Lễ Ban Ngày:

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11

"Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!"

 [Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.] Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Đáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Đáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Đáp.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

"Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói "Đức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, 
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra! 
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến; 
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến! 
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, 
là khách trọ hiền lương của tâm hồn, 
là Đấng uỷ lạo dịu dàng. 
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, 
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. 

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. 
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. 
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, 
và chữa cho lành nơi thương tích. 
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, 
chỉnh đốn lại chỗ trật đường. 
Xin Chúa ban cho các tín hữu, 
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. 
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, 
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
(Amen. Alleluia.)

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-23

"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Đó là lời Chúa.

Pentecost 3

 

Pentecost Sunday

Vigil Mass

Reading 1 Gn 11:1-9

The whole world spoke the same language, using the same words.
While the people were migrating in the east,
they came upon a valley in the land of Shinar and settled there.
They said to one another,
“Come, let us mold bricks and harden them with fire.”
They used bricks for stone, and bitumen for mortar.
Then they said, “Come, let us build ourselves a city
and a tower with its top in the sky,
and so make a name for ourselves;
otherwise we shall be scattered all over the earth.”

 

 

 

 

The LORD came down to see the city and the tower
that the people had built.
Then the LORD said: “If now, while they are one people,
all speaking the same language,
they have started to do this,
nothing will later stop them from doing whatever they presume to do.
Let us then go down there and confuse their language,
so that one will not understand what another says.”
Thus the LORD scattered them from there all over the earth,
and they stopped building the city.
That is why it was called Babel,
because there the LORD confused the speech of all the world.
It was from that place that he scattered them all over the earth.

Or Ex 19:3-8a, 16-20b

Moses went up the mountain to God.
Then the LORD called to him and said,
“Thus shall you say to the house of Jacob;
tell the Israelites:
You have seen for yourselves how I treated the Egyptians
and how I bore you up on eagle wings
and brought you here to myself.
Therefore, if you hearken to my voice and keep my covenant,
you shall be my special possession,
dearer to me than all other people,
though all the earth is mine.
You shall be to me a kingdom of priests, a holy nation.
That is what you must tell the Israelites.”
So Moses went and summoned the elders of the people.
When he set before them
all that the LORD had ordered him to tell them,
the people all answered together,
“Everything the LORD has said, we will do.”

On the morning of the third day
there were peals of thunder and lightning,
and a heavy cloud over the mountain,
and a very loud trumpet blast,
so that all the people in the camp trembled.
But Moses led the people out of the camp to meet God,
and they stationed themselves at the foot of the mountain.
Mount Sinai was all wrapped in smoke,
for the LORD came down upon it in fire.
The smoke rose from it as though from a furnace,
and the whole mountain trembled violently.
The trumpet blast grew louder and louder, while Moses was speaking,
and God answering him with thunder.

When the LORD came down to the top of Mount Sinai,
he summoned Moses to the top of the mountain.

Or Ez 37:1-14

The hand of the LORD came upon me,
and he led me out in the spirit of the LORD
and set me in the center of the plain,
which was now filled with bones.
He made me walk among the bones in every direction
so that I saw how many they were on the surface of the plain.
How dry they were!
He asked me:
Son of man, can these bones come to life?
I answered, “Lord GOD, you alone know that.”
Then he said to me:
Prophesy over these bones, and say to them:
Dry bones, hear the word of the LORD!
Thus says the Lord GOD to these bones:
See! I will bring spirit into you, that you may come to life.
I will put sinews upon you, make flesh grow over you,
cover you with skin, and put spirit in you
so that you may come to life and know that I am the LORD.
I, Ezekiel, prophesied as I had been told,
and even as I was prophesying I heard a noise;
it was a rattling as the bones came together, bone joining bone.
I saw the sinews and the flesh come upon them,
and the skin cover them, but there was no spirit in them.
Then the LORD said to me:
Prophesy to the spirit, prophesy, son of man,
and say to the spirit: Thus says the Lord GOD:
From the four winds come, O spirit,
and breathe into these slain that they may come to life.
I prophesied as he told me, and the spirit came into them;
they came alive and stood upright, a vast army.
Then he said to me:
Son of man, these bones are the whole house of Israel.
They have been saying,
“Our bones are dried up,
our hope is lost, and we are cut off.”
Therefore, prophesy and say to them: Thus says the Lord GOD:
O my people, I will open your graves
and have you rise from them,
and bring you back to the land of Israel.
Then you shall know that I am the LORD,
when I open your graves and have you rise from them,
O my people!
I will put my spirit in you that you may live,
and I will settle you upon your land;
thus you shall know that I am the LORD.
I have promised, and I will do it, says the LORD.

Or Jl 3:1-5

Thus says the LORD:
I will pour out my spirit upon all flesh.
Your sons and daughters shall prophesy,
your old men shall dream dreams,
your young men shall see visions;
even upon the servants and the handmaids,
in those days, I will pour out my spirit.
And I will work wonders in the heavens and on the earth,
blood, fire, and columns of smoke;
the sun will be turned to darkness,
and the moon to blood,
at the coming of the day of the LORD,
the great and terrible day.
Then everyone shall be rescued
who calls on the name of the LORD;
for on Mount Zion there shall be a remnant,
as the LORD has said,
and in Jerusalem survivors
whom the LORD shall call.

Responsorial Psalm Ps 104:1-2, 24, 35, 27-28, 29, 30 

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
or:
R. Alleluia.
Bless the LORD, O my soul!
O LORD, my God, you are great indeed!
You are clothed with majesty and glory,
robed in light as with a cloak.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
or:
R. Alleluia.
How manifold are your works, O LORD!
In wisdom you have wrought them all—
the earth is full of your creatures;
bless the LORD, O my soul! Alleluia.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
or:
R. Alleluia.
Creatures all look to you
to give them food in due time.
When you give it to them, they gather it;
when you open your hand, they are filled with good things.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
or:
R. Alleluia.
If you take away their breath, they perish
and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
and you renew the face of the earth.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
or:
R. Alleluia.

 

Reading 2 Rom 8:22-27

Brothers and sisters:
We know that all creation is groaning in labor pains even until now;
and not only that, but we ourselves,
who have the firstfruits of the Spirit,
we also groan within ourselves
as we wait for adoption, the redemption of our bodies.
For in hope we were saved.
Now hope that sees is not hope.
For who hopes for what one sees?
But if we hope for what we do not see, we wait with endurance.

In the same way, the Spirit too comes to the aid of our weakness;
for we do not know how to pray as we ought,
but the Spirit himself intercedes with inexpressible groanings.
And the one who searches hearts
knows what is the intention of the Spirit,
because he intercedes for the holy ones
according to God’s will.

Gospel Jn 7:37-39

On the last and greatest day of the feast,
Jesus stood up and exclaimed,
“Let anyone who thirsts come to me and drink.
As Scripture says:
Rivers of living water will flow from within him who believes in me.”

He said this in reference to the Spirit
that those who came to believe in him were to receive.
There was, of course, no Spirit yet,
because Jesus had not yet been glorified.

 

Pentecost Sunday – Mass during the Day

Reading 1 Acts 2:1-11

When the time for Pentecost was fulfilled,
they were all in one place together.
And suddenly there came from the sky
a noise like a strong driving wind,
and it filled the entire house in which they were.
Then there appeared to them tongues as of fire,
which parted and came to rest on each one of them.
And they were all filled with the Holy Spirit
and began to speak in different tongues,
as the Spirit enabled them to proclaim.

Now there were devout Jews from every nation under heaven
staying in Jerusalem.
At this sound, they gathered in a large crowd,
but they were confused
because each one heard them speaking in his own language.
They were astounded, and in amazement they asked,
“Are not all these people who are speaking Galileans?
Then how does each of us hear them in his native language?
We are Parthians, Medes, and Elamites,
inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia,
Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia,
Egypt and the districts of Libya near Cyrene,
as well as travelers from Rome,
both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs,
yet we hear them speaking in our own tongues
of the mighty acts of God.”

Responsorial Psalm Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
or:
R. Alleluia.
Bless the LORD, O my soul!
O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
the earth is full of your creatures;
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
or:
R. Alleluia.
May the glory of the LORD endure forever;
may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
I will be glad in the LORD.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
or:
R. Alleluia.
If you take away their breath, they perish
and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
and you renew the face of the earth.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
or:
R. Alleluia.

 

Reading 2 1 Cor 12:3b-7, 12-13

Brothers and sisters:
No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit.

There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit;
there are different forms of service but the same Lord;
there are different workings but the same God
who produces all of them in everyone.
To each individual the manifestation of the Spirit
is given for some benefit.

As a body is one though it has many parts,
and all the parts of the body, though many, are one body,
so also Christ.
For in one Spirit we were all baptized into one body,
whether Jews or Greeks, slaves or free persons,
and we were all given to drink of one Spirit.

Or Rom 8:8-17

Brothers and sisters:
Those who are in the flesh cannot please God.
But you are not in the flesh;
on the contrary, you are in the spirit,
if only the Spirit of God dwells in you.
Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him.
But if Christ is in you,
although the body is dead because of sin,
the spirit is alive because of righteousness.
If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you,
the one who raised Christ from the dead
will give life to your mortal bodies also,
through his Spirit that dwells in you.
Consequently, brothers and sisters,
we are not debtors to the flesh,
to live according to the flesh.
For if you live according to the flesh, you will die,
but if by the Spirit you put to death the deeds of the body,
you will live.

For those who are led by the Spirit of God are sons of God.
For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear,
but you received a Spirit of adoption,
through whom we cry, “Abba, Father!”
The Spirit himself bears witness with our spirit
that we are children of God,
and if children, then heirs,
heirs of God and joint heirs with Christ,
if only we suffer with him
so that we may also be glorified with him.

 

Gospel Jn 20:19-23

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples were,
for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst
and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, “Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.”
And when he had said this, he breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them,
and whose sins you retain are retained.”

Or Jn 14:15-16, 23b-26

Jesus said to his disciples:
“If you love me, you will keep my commandments.
And I will ask the Father,
and he will give you another Advocate to be with you always.

“Whoever loves me will keep my word,
and my Father will love him,
and we will come to him and make our dwelling with him.
Those who do not love me do not keep my words;
yet the word you hear is not mine
but that of the Father who sent me.

“I have told you this while I am with you.
The Advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name,
will teach you everything
and remind you of all that I told you.”

 

Comments are closed.