Chúa Nhật XIII TN-Năm B

Chủ Tế;  Anh chị em thân mến, chỉ một mình Thiên Chúa mới đem lại sự sống và an vui hạnh phúc cho con cái của Người. Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, xin cho các Ngài luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để các Ngài trở nên những Mục Tử tốt lành thánh thiện chăn dắt đoàn chiên Chúa.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin lòng từ bi hay thương xót của Chúa Kitô tác đông trên môi sinh hoạt trần gian, giúp nhân loại không còn dùng hận thù bạo lực để giải quyết mọi tranh chấp chia rẽ, nhưng biết tôn trọng nhau trong công bằng và yêu thương tha thứ.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Nhân ngày mừng lễ Thánh quan thầy Tôma Toản của chi hội Huynh Đoàn Đa Minh thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu. Xin Chúa thánh hóa và ban muôn ơn lành hồn xác trên các hội viên, được trở nên những tông đồ giáo dân nhiệt thành, siêng năng cầu nguyện, thực hành đức ái để làm sáng Danh Chúa và đem nhiều người trở về với Chúa.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết cậy trông chạy đến với Chúa mỗi khi gặp gian nan thử thách, để được Chúa giữ gìn che chở, và ban muôn ơn lành hồn xác mỗi ngày trong đời sống chúng con.……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúng ta cầu nguyện theo những ý lễ mà cộng đoàn xin hôm nay: lễ tạ ơn, bình an, chữa lành, như ý, và các linh hồn được xin cầu nguyện hôm nay.…….Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa rất thành tín và đầy lòng từ bi trong mọi việc Chúa làm, xin ban ơn phù trợ, để chúng con luôn được Chúa nâng đỡ dẫn dắt, giúp chúng con đi trọn cuộc lữ hành trần thế, và ngày sau được Chúa ban thưởng vinh quang Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.