Bế Giảng Năm Học

Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành
cùng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa

Xin cám ơn Sơ, quý thầy cô và các em phụ giáo trong chương trình Việt ngữ
và giáo lý đã tận tâm chăm lo cho các em học sinh trong suốt năm qua.
Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh, Sơ và quý Thầy Cô đã có những phương pháp giảng dạy thích hợp
để các em
vẫn có thể theo học một cách tốt đẹp.

Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh, cùng Đức Mẹ Mông Triệu,
ban nhiều
Hồng Ân trên Sơ, quí Thầy Cô và các em phụ giáo.

Thân Chúc các em học sinh, Sơ,quí Thầy Cô và các em Phụ Giáo một mùa hè luôn luôn an mạnh

Comments are closed.