Chúa Nhật IV Phục Sinh-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu Chúa là Mục-tử nhân lành, Chúa biết tiếng con chiên của Ngài cũng như  con chiên biết tiếng của Ngài. Trong tâm tình đó chúng con là đàn chiên của Chúa, chúng con dâng lên Ngài những lời nguyện sau:

 1. Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, chúng ta cầu xin cho ơn gọi Linh Mục mỗi ngày một gia tăng . Đặc biệt cho những nơi thiếu Linh Mục ……Chúng ta cầu xin Chúa.
 2.  Xin cho những bạn trẻ trong giáo-xứ của chúng ta không lo sợ những lời hứa sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục khi  được Chúa  mời gọi………Chúng ta cầu xin Chúa.
 3. Xin cho những tông đồ, giáo dân đang phục vụ cho giới trẻ tại các trường đại-học và giáo-xứ thường xuyên khích lệ các bạn trẻ sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa mời gọi………Chúng ta cầu xin Chúa.
 4. Xin cho những ai đang trăn trở quyết định cho ơn gọi chính mình được Chúa Thánh Thần ban ơn bình an và khôn ngoan………. Chúng ta cầu xin Chúa.
 5. Chúng ta cầu nguyện theo ý lễ mà Cộng-đoàn xin hôm nay như ý, bình an, tạ ơn chữa lành. Đặc biệt Ông Cố Cha Bill Cao và các linh hồn xin cầu nguyện trong lễ này. Đặc biệt Linh-mục Gioan Trần Công Nghị mới qua đời……….Chúng ta cầu xin Chúa.

    Chủ Tế: Chúng ta cũng cầu xin cho những Linh-mục, Tu-sĩ Nam Nữ trong giáo-xứ và giáo-phận của chúng ta đã qua đời được Chúa nhân lành đón nhận họ vào vòng tay mở rộng của Ngài. Lạy Chúa Giêsu đó là những ý nguyện cộng-đoàn chúng con dâng lên Chúa và xin Ngài chấp nhận và dâng lên Thiên Chúa toàn năng chúng con cầu xin nhờ Đức Kytô, Chúa chúng con.

    Comments are closed.