Hướng Dẫn Mới Của Giáo Phận Orange Về Dịch Bệnh Covid-19

Tin từ Giáo Phận Orange cho biết các trường hợp nhiễm bệnh tại Orange County đang giảm xuống ở mức rất thấp, từ 3,500 ca trong tháng Giêng xuống dưới 120 ca ngày 13/4/2021. Với tỷ lệ người nhiễm bệnh đang xuống thấp, thêm vào đó, số người được chủng ngừa càng ngày càng tăng cao, và biết rằng các nhà thờ không là những nơi lây nhiễm bệnh đáng lo ngại, nên giáo phận đưa ra những hướng dẫn mới như sau và có hiệu lực ngay lập tức:

Khi cử hành Thánh Lễ hay các bí tích khác, nếu mọi giáo dân đều đeo khẩu trang, thì quý cha có thể cho họ cách nhau giảm xuống còn 3 feet. Quy định này là do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đưa ra cho các trường học. Từ nay sẽ không còn giới hạn số người trong nhà thờ nếu mọi người giữ khoảng cách 3 feet.

Những hội đoàn và đoàn thể sau đây được phép hội họp trong phòng họp, nhưng vẫn chưa được phép ăn uống ở bên trong: the Knights of Columbus; Young Ladies Institute; Men’s Club; Respect Life; and Life, Justice and Peace. Ngoài ra những nhóm Canh Tân Đặc Sủng, Jovenes para Cristo, và những mục vụ nhằm gia tăng đời sống thiêng liêng, trau dồi kiến thức về đức tin, vv, được phép họp trong phòng họp.

Tuần trước, CDC đưa ra một nghiên cứu mới về khả năng COVID-19 có thể bị lây nhiễm qua tiếp xúc với các bề mặt ……. Cơ quan này cho biết nguy cơ bị lây nhiễm là rất thấp, tỷ lệ dưới 1 phần 10.000. Với dữ liệu mới này,……các bản tin của giáo xứ (bulletins) có thể được phát ra theo cách bình thường. Tuy nhiên, những đồ vật có nhiều người tiếp xúc như các tay nắm cửa cần phải được thường xuyên lau chùi.

Comments are closed.