Chúc Mừng Chúa Phục Sinh

Trong niềm hân hoan mừng Chúa sống lại
Cha Quản Nhiệm và

Ban Chấp Hành
Cộng đoàn
Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Kính Chúc Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em cùng gia quyến một
MÙA PHỤC SINH
BÌNH AN & HẠNH PHÚC.

Comments are closed.