Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Cụ Bà Agnes Phạm Thị Hòa

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
CĐ Đức Mẹ Mông TriệuAnaheim xin

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng tang quyến về sự ra đi của

CỤ BÀ AGNES PHẠM THỊ HOÀ
vừa từ giã thế trần lúc 9:45 tối ngày 18/03/21 về nhà Chúa,
hưởng thọ 89 tuổi. Bà hiện đang
sinh hoạt trong đoàn Legio
và cũng là giáo dân
của cộng đoàn chúng ta rất lâu năm.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh sớm đưa Linh Hồn cụ bà Agnes
về hưởng nhan thánh Chúa

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn cụ bà Agnes trong giờ kinh nguyện gia đình

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Agnes được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

Comments are closed.