Chúa Nhật V Mùa Chay-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân

 1. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh mục và Tu Sĩ Nam Nữ  được lòng đạo đức, thánh thiện để các ngài luôn là chứng nhân sống động của ánh sáng của Chúa giữa dòng đời……Chúng ta cầu xin Chúa.
 2. Xin Chúa ban cho các Tuyển nhân được ơn đức tin để nhận biết Chúa Kytô là sự sống lại và là sự sống………Chúng ta cầu xin Chúa.
 3. Xin Chúa ban cho các Tuyển nhân thoát khỏi tội lỗi và được tăng trưởng trên đường thánh thiện bước đến sự sống muôn đời………Chúng ta cầu xin Chúa.
 4. Xin Chúa ban cho các Tuyển nhân được ơn thứ tha các tội lỗi và trở nên giống Chúa nhờ Bí Tích Rửa Tội để chết với tội lỗi và sống trong ánh sáng của Thiên Chúa……. Chúng ta cầu xin Chúa.
 5. Xin cho các Tuyển nhân được tràn đầy hy vọng và thần khí của Thánh Thần và chuẩn bị đón nhận sự sống mới trong Bí Tích Rửa Tội………. Chúng ta cầu xin Chúa.
 6. Xin Thánh Thể Chúa mà các Tuyển nhân sắp nhận lãnh ban cho quý anh chị được nên một Chúa Kytô là nguồn sự sống và sự sống lại…Chúng ta cầu xin Chúa.
 7. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta được bước đi trong sự sống mới và loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho thế giới.
 8. Xin Chúa ban cho các linh hồn được mau hưởng nhan Thánh Chúa. Đặc biệt những linh hồn chúng con có ý cầu nguyện dâng trong Thánh Lễ hôm nay: Anna, Phêrô, Giuse, Antôn, Maria Mađalêna, Dominicô, Phaolô, Giacôbê, Têrêsa, Tôma, và các linh hồn trong luyện tội.

       Chủ Tế:  Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương và hay tha thứ, xin giúp chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa, để chúng con biết chế ngự những đam mê tội lỗi, và từ bỏ những thói hư tật xấu, để nhờ ơn Chúa, mùa Chay Thánh này sẽ đem lại nhiều lợi ich thiêng liêng cho mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con

       Comments are closed.