Đổi Giờ Chúa Nhật, Ngày 14 Tháng 3 Năm 2021

Tối nay, ngày 13 tháng 3 năm 2021, trước khi đi ngủ, xin quý vị vặn đồng hồ lên 1 giờ, để các chương trình sinh hoạt trong ngày mai Chúa Nhật 14 tháng 3 -2021 được đúng giờ.

Comments are closed.