Chúa Nhật Tuần VI TN-B

Chúa Nhật 6 Thường Niên – Năm B

Thánh Lễ Minh Niên – Tân Sửu

 Lời Nguyện Tín Hữu

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, trong ngày đầu Năm Mới, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì muôn phúc lộc Chúa đã ban trong một năm qua, và dâng lên Chúa những gì sẽ đến trong Năm Mới, để cầu xin Chúa chúc lành, ban muôn phúc lộc, và bình an cho mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta.

1.  Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxiccô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn được hồn an xác mạnh trong ơn nghĩa Chúa, đề các Ngài chu toàn ơn gọi và sứ mạng mà Chúa đã trao ban cho các Ngài…Chúng ta cầu xin Chúa.

2Xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới được hưởng nền hòa bình trong mùa Xuân mới. Xin Chúa cho mọi người được sống trong yêu thương chia sẽ tôn trọng nhau, để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình hạnh phúc...Chúng ta cầu xin Chúa.

3.  Xin Chúa cho mọi gia đinh trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, được tràn đầy hồng ân Chúa trong Năm Mới. Xin cho chúng con được Chúa ban sự yên vui, khỏe mạnh và bình an trong mùa Xuân mới, với lòng nhân từ yêu thương phù trợ che chở của Chúa….Chúng ta cầu xin Chúa.

4.  Xin Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân, và mọi thành phần dân Chúa trong cộng đoàn, đã đóng góp tài năng, công của trong mọi sinh hoạt của cộng đoàn trong năm vừa qua. Xin Chúa ban mùa Xuân mới với nhiều ơn lành hồn xác trên mọi người……..Chúng ta cầu xin Chúa.

5.  Xin cho linh hồn ông bà cha mẹ, anh chị em, họ hàng thân thuộc, ân nhân và bạn hữu chúng con đã ly trần, sớm được Chúa ban thưởng mùa Xuân vĩnh cửu trên quê Trời. Cách riêng cho các linh hồn chúng con xin cầu nguyện hôm nay. Linh hồn:……..Chúng ta cầu xin Chúa.

6.  Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người…………..…….Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Chúa chúng con xin dâng lời cảm tạ vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống trên cộng đoàn, gia đình và mỗi người chúng con trong năm vừa qua. Xin cho chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa, để nuôi dưỡng đời sống đức tin, và nhất là biết khao khát mùa Xuân vĩnh cửu trên Trời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Hits: 0

Comments are closed.