Cảm Ơn Hội CBMCG Đã Tặng Cho Quĩ Sinh Hoạt Cộng Đoàn

Cha Quản Nhiệm, Ban Chấp Hành
Cùng Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

CÁM ƠN HỘI CBMCG
đã tặng $1000.00 tiền lời bán phiếu chợ, cho quĩ sinh hoạt Cộng Đoàn trong tuần qua

Cộng đoàn cũng không quên

Cám Ơn Quý Ông Bà Anh Chị Em
đã ủng hộ hội CBMCG mua phiếu đi chợ.

Hits: 0

Comments are closed.