Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Ông Phanxicô Phạm Văn Lợi Và Bà Maria Ngô Thị Hải

PHÂN ƯU
Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim xin

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng các tang quyến trong Cộng Đoàn
về sự ra đi của

Ông Phanxico Phạm Văn Lợi
Bà Maria Ngô Thị Hải
Đã về nhà Chúa vừa qua

Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông Triệu sớm đưa các Linh Hồn trên về hưởng nhan thánh Chúa.
Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phanxico và Maria trong giờ kinh nguyện gia đình
“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.”

Hits: 0

Comments are closed.