Chúa Nhật Tuần I TN Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã tự hạ mình dẻ Ông Gioan làm phép rửa, hầu ban ơn tái sinh cho chúng ta qua Bí Tích Thanh Tẩy. Trong tâm tình cảm tạ ngợi khen, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

1Chúa đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh,luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để các Ngải trung kiên hoàn thành sứ mạng Chúa đã trao phó, là dẫn đưa muôn người đến với Chúa qua Bí Tích Rửa Tội………Chúng ta cầu xin Chúa.

2.   Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, mỗi người Kitô Hữu được trở nên con cái Chúa. Xin cho các Kitô Hữu biết quảng đại hy sinh đê làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời, bằng đời sống yêu thương tha thứ, trong tình anh em con cùng một Cha trên Trời.……Chúng ta cầu xin Chúa.

3.  Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, luôn biết sống xứng đáng với ơn gọi được làm con Chúa qua Bí Tích Thanh Tẩy, và nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được trở nên những chứng nhân choTin Mừng Nước Tròi giữa trần gian……….Chúng ta cầu xin Chúa.

4.  Xin ơn bình an của màu nhiệm Gíáng Sinh Con Chúa xuống thế làm người, nâng đỡ những ai đang gẳp gian nan thử thách, ủi an những tâm hồn cô đơn thất vọng. Xin Chúa chữa lành anh chị em đang đau yếu bệnh tật trong cộng đoàn. Xin cho mọi người được vững lòng cậy trông vào sự quan phòng che chở của Chúa………Chúng ta cầu xin Chúa.

5.  Xin Chúa tha thứ mọi thiêu sót lỗi lầm, và cho các linh hồn anh chị em đã ra đi trước chúng con, sớm được gia nhập vào hàng ngũ các Thánh của Chúa. Cách riêng, cho linh hồn Ông Gioan Baotixita Phạm Khắc Quân vừa mới qua đời, và các linh hốn chúng con xin cầu nguyện hôm nay. Linh hồn….Chúng ta cầu xin Chúa.

6.  Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người…………….Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế : Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con được trở thành con Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Xin ban ơn trợ giúp, cho chúng con biết hết lòng yêu mến và phụng thờ Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.