Chân Thành Tri Ân Các Cơ Sở Đã Bảo Trợ Lịch Hằng Năm

Cộng đoàn Đức Mẹ Mộng Triệu chân thành tri ân các cơ sở đã bảo trợ in lịch hàng năm:
1-Á Đông, Saigon, Green and Mom Supermarkets Corp
2-ARGI Corporation (Lendingwide)
3-Arista Medical Center (Dr. Vu Truong)
4-James Auto Center
5-Kim An Pharmacy (VN Pharmacy & Saigon Pharmacy)
6- Tobia Casket

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an và muôn ơn lành đến quý chủ nhân và gia đình.

Comments are closed.