Chúc Mừng Giáng Sinh 2020

Cha Quản Nhiệm
Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Kính Chúc

Quý Cụ, Quý Ông Bà,
Anh Chị Em, cùng gia quyến
một mùa Giáng Sinh Thánh Thiện và tràn đầy

Hồng Ân Chúa Hài Đồng

Comments are closed.