Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Em Maria Mai Vy Nguyễn

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành
cùng toàn thể Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu
Anaheim xin

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng tang quyến về sự ra đi của Em

Maria Mai Vy Nguyễn Christina
đã về nhà Chúa tuần qua

Nguyện xin Chúa Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông Triệu
sớm đưa Linh Hồn Maria về hưởng Nhan Thánh Chúa

Thánh Lễ an táng tại thánh đường St. Boniface
vào Thứ Ba ngày 24 tháng 11 lúc 9:30 sáng

Kính mời Cộng Đoàn dân Chúa tham dự để thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi,
hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.”

Comments are closed.