Chúa Nhật Tuần 33 TNA

Lời Nguyện Tín Hữu

Chủ Tế :  Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta những ơn sủng khác nhau, và Chúa sẽ  ân thưởng cho chúng ta tùy theo cách sử dụng những gì Chúa đã trao ban. Tin tưởng cậy trông vào lòng quảng đại của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, luôn là những quản gia trung tín của Chúa, biết khôn ngoan làm sinh lợi những ân huệ Chúa ban, để phục vụ Chúa và phục vụ Giáo Hội………………..……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúng ta cầu xin Chúa cho các Kitô Hữu, biết sử dụng những ân huệ Chúa đã thương ban làm sinh nhiều hoa trái tốt đẹp để tôn vinh Chúa, và kiến tạo Nước Trời ngay trong đời sống hằng ngày………Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết khôn ngoan dùng những ân sủng là những nén bạc mà Chúa đã ban tặng, được sinh lời gấp bội, hầu làm sáng Danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của minh……………………..…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Xin Chúa gìn giữ mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con khỏi mọi sự dữ của bệnh dịch. Xin thương nâng đỡ ủi an những anh chị em đang gặp gian nan thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa chữa lành anh chị em đang đau yếu bệnh tật trong cộng đoàn. Xin cho chúng con được vững tin vào lòng từ bi yêu thương của Chúa.……Chúng ta cầu xin Chúa.

 

  1. Chúa Phục Sinh đã mở cửa Nước Trời cho chúng con. Xin cho những ai đã tin cậy vào Chúa Kitô Phục Sinh mà nay đã ly trần, được mau hưởng hạnh phúc vinh quang Nước Trời. Cách riêng cho linh hồn Em Maria Nguyễn Mai Vy vừa mới qua đời, và các linh hồn xin cầu nguyện hôm nay. Linh hồn:…Chúng ta cầu xin Chúa.

  1. Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người………….……Chúng a cầu xin Chúa.

Chủ Tế:  Lạy Chúa, Chúa là phẩn thưởng muôn đời cho những ai tin cậy phụng thờ  Chúa. Xin cho chúng con biết khôn ngoan sử dụng những ân huệ Chúa đã thương ban được sinh nhiều hoa trái tốt đẹp, hầu chúng con xứng đáng được hưởng niềm vui Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.