Thánh Lễ Tạ Ơn Thanksgiving Năm 2020

Thánh Lễ Thanksgiving/ Tạ Ơn 2020
lúc 10 giờ sáng, thứ Năm ngày 26 tháng 11 năm 2020

Thánh Lễ do cha Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ chủ tế
Thánh lễ này chỉ dành cho cộng đoàn Việt Nam và người Mỹ

Kính mời Cộng Đoàn dân Chúa cùng tham dự

Comments are closed.