Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Ông Đôminicô Vũ Thảo

Trưa nay, con nhận được tin từ chị Thùy Linh và chú Điện báo ông Dominico Vũ Thảo đã ra đi về nhà Chúa.  Gia đình ông bà là giáo dân cộng đoàn ĐMMT.  Gần đây, ông bà giúp may khẩu trang cho các em TNTT trong cộng đoàn chúng ta.

Chương trình làm phép xác, thăm viếng và Thánh Lễ an táng tại Thánh Đường St. Boniface như sau:

Thứ Ba (ngày 27 tháng 10), 7:00: Thánh Lễ đưa chân

Thứ Năm (ngày 29 tháng 10): 3:00 – 6:00 chiều, nghi thức phát tang, cầu nguyện và thăm viếng

Thứ Sáu (ngày 30 tháng 10): 6:30 sáng, Thánh Lễ An Táng

Kính xin cha, thầy phó tế, sơ và và quý ông bà cô bác anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Dominico Vũ Thảo.

Kính xin các quý trưởng ban nghành giúp chúng con thông báo đến quý hội viên (đoàn viên) và những vị thân quen trong cộng đoàn.  Chúng con cám ơn.

Kính thư, 

Phạm Hiếu

Đại diện BCH cđ Đức Mẹ Mộng Triệu, Anaheim

Trang mạng cộng đoàn: https://general.cddmmtanaheim.org

Trang mạng giáo xứ: https://www.stbonifaceonline.org

Comments are closed.