Chúa Nhật Tuần 28 TNA

                Lời Nguyện Tín Hữu                          

Chủ Tế :  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến chung hưởng niềm vui nơi bàn tiệc Nước Trời, và Chúa chờ đợi sự đáp trả của chúng ta đến với Ngài. Trong tâm tình ước muốn được tham dự Tiệc Thánh, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh, được Chúa thánh hóa giúp sức, để các Ngài hướng dẫn đoàn chiên nhận ra Thiên Chúa mời gọi mỗi người đến tham dự bàn tiệc Nước Trời, để được lãnh nhận sự sống đời đời………….Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa thương chúc lành cho các con em chúng con trong các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể, bắt đầu một năm học mới. Xin cho các em đạt nhiều kết quả tốt đẹp và được trở nên những người con ngoan của Chúa và gia đình……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin Chúa thương ban ơn khôn ngoan, lòng nhiệt thành cho các Giảng Viên Giáo Lý, các Thầy Cô Việt Ngữ, các Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, được sai đi dấn thân phục vụ các con em trong cộng đoàn. Xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho công việc phục vụ của anh chị em………Chúng ta cầu xin Chúa.
  2. Xin Chúa cất đi những tai ương khốn khó của bệnh dịch đang hoành hành. Xin che chở nâng nâng đỡ và chữa lành các nạn nhân của bệnh dịch. Xin Chúa gìn giữ mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con khỏi mọi sự dữ, và cho chúng con được sống dưới sự quan phòng che chở của Chúa……..Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Xin cho anh chị em chúng con đã được chia sẻ quanh Bàn Tiệc Thánh mà nay đã ly trần, được Chúa thương ban thưởng vinh quang Tiệc Thánh Nước Trời. Cách riêng các linh hồn chúng con xin cầu nguyện hôm nay. Linh hồn:……………….……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Trong thinh lặng, xin dâng lên Chúa ý nguyện riêng của mỗi người…………..…….Chúng ta cầu xin Chúa.

 Chủ Tế :  Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và nhân hậu, Chúa đã mời gọi chúng con vào dự bàn tiệc Thánh Thể là Nước Trời mai sau. Xin giúp chúng con mỗi khi đén dự Tiệc Thánh với tâm hôn trong sạch, đầy lòng mến yêu Chúa, hầu xứng đáng được Chúa đón nhận vào bàn tiệc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Comments are closed.