Chúc Mừng Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Niên Khóa 2020-2021

Cha Quản Nhiệm
Ban Chấp Hành Cộng
Đoàn

Chân Thành Gửi Lời Chào Mừng Đến

Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, Quý Thầy Cô,
Quí Huynh Trưởng, các em Phụ Tá, và tất cả các em học sinh
của ba chương trình Giáo Lý,
Việt Ngữ và Đoàn TNTT trong ngày khai giảng

Nguyện xin Thiên Chúa và qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mông Triệu ban cho
Sr. Hồng,
quí Thầy Cô, quí Huynh Trưởng, các em Phụ Tá và tất cả các em học sinh
một năm học
mới vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều
thành quả tốt đẹp trong niên khóa 2020-2021.

Comments are closed.