Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Ngày 3 Tháng 11 Năm 2020

Trong Thánh Lễ thứ ba ngày 3 tháng 11, cha Quản Nhiệm sẽ dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn trong cộng đoàn đã qua đời năm vừa qua, “từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020”. Quý OBACE có thể đưa tên của những người trong gia đình đã qua đời trong năm vùa qua, đề cha Quản Nhiệm sẽ viết vào “Sổ Cầu Nguyện Của Cộng Đoàn và sẽ được đọc tên trong Thánh Lễ hôm đó.” Trong thánh Lễ này gia đình quí vị có thể mang theo hình người thân của mình đến nhà thờ để được đặc trên gian Cung Thánh. Xin quí ông bà anh chị em liên lạc với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ tại
email: yeuchua@gmail.com

Điện thoại :714-230-5493
Hạn chót ghi danh ngày 29/10/2020

Comments are closed.