Ghi Danh Thêm Cho Các Lớp Giáo Lý, Tiếng Việt, Và Sinh Hoạt Thiếu Nhi Niên Học 2020-2021

Chúng tôi sẽ mở thêm một ngày ghi danh nữa vào
Thứ Bảy, 26 tháng 9 từ 4:00 chiều – 6:00 chiều
tại những dãy bàn trước cửa chính của hội trường.

Xin mọi người chuyển lời giùm tới
những gia đình có con nhỏ từ 6 tuổi trở lên
mà chưa có dịp ghi danh cho con
đi học Giáo Lý, tiếng Việt và sinh hoạt Thiếu Nhi.

Comments are closed.