Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 13/09/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020

$15,569.98 và 52 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA

Giỏ dâng cúng tiền cho Giáo Xứ trong Thánh Lễ được để hai bên lối vào
quí vị muốn dâng cúng xin bỏ vào hai giỏ trên

Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.